Üniversitede huzuru bozan öğrenci yandı

YÖK, üniversiteden bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren disiplin maddelerine ‘‘huzur bozucu eylemlerde bulunmak’’ suçunu ekledi.

OHAL döneminde üniversitelerde yüzlerce öğrenciye ceza verilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde bir değişiklik daha yaptı. Artık üniversitelerin “huzurunu bozucu eylemlerde” bulunan üniversite öğrencilerine bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilebilecek. Ayrıca bir üniversitede açılan soruşturmaya, başka bir üniversiteden soruşturmacı da atanabilecek.

YÖK, üniversite öğrencileri için belirlediği disiplin hükümlerine bir yenisini daha ekledi. YÖK, üniversiteden bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin maddelerine “yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” suçunu ekledi.

Soruşturmacı transferi

Eski yönetmeliğe göre, soruşturmalarda öğrencinin eğitimine devam ettiği üniversiteden akademisyenler kendisini soruşturur ve savunmasını alırken, yapılan değişiklikle birlikte yetkili amirler gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini talep edebilecek.

Soruşturmacıya güven

Yeni yönetmeliğe göre üniversiteden iki dönem için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına, “soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek” de eklendi.

Cezaya uymayana 1 dönem daha

Değişiklik kapsamında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.

Daha önce öğrencinin yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilmesine olanak veren madde değiştirilerek “Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir” ifadeleri kullanıldı.

Bunları yapan uzaklaştırılıyor

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlar:

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,

ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,

d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

Ek madde “

g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen, bu karara uymamak.”

Baskı artacak

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, “Son çıkarılan torba yasa ve yönetmelik değişikliği ile sendikal faaliyetlerin hem yükseköğretimde hem 657’de siyasi amaçlı eylem ve etkinlikler diye bir başlık açılarak cezaların ağırlaştırıldığına tanık oluyoruz’’ dedi. Karaca, şöyle devam etti: “Bu yapılanlar, üniversitelerde kaos ve baskı yaratacak. Üniversitelerde demokratik faaliyetler, düşünceyi açıklama özgürlüğü yasaklanmış olacak.”

Son Haberler