Transfer ücreti vergisine ‘asgari indirim’ yolda!

Asgari ücret için getirilen gelir vergisi istisnasına, futbolcu ve diğer sporculara transfer ücreti veya farklı adlarla yapılan ödemeler ile primler de dahil edilecek.

Tebliğ taslağında, vergi mevzuatlarında, ücret sayılan ödemeleri yapanların işveren sayıldığına dikkat çekildi. Hakem ve sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, vergi istisnasının mümkün olduğu ifade edilen taslakta, yönetime ödenen huzur hakkı ile bilirkişilere ödenen ücretlerin de aynı kapsamda olabileceği ifade edildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre taslakta, çalışanlara hizmet karşılığı verilen ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gibi isimler altında verilmesinin, ücretin niteliğini değiştirmeyeceği belirtilerek, “mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir” denildi.

Taslağın bu maddesinin resmilik kazanması halinde, transfer için doğrudan sporculara ödenen para da, belirli bir oranda vergi istisnası kapsamına alınmış olacak.

EN YÜKSEK ÜCRET DİKKATE ALINACAK

Taslakta, asgari ücret istisnasını aşan ücret gelirinin vergilendirilmesi için, çalışanın gelir dilimi tutarı ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirleneceği ifade edilerek, birden fazla işverenden ücret alınması halinde istisnanın sadece en yüksek olan ücrete uygulanacağı kaydedildi.

1 OCAK İTİBARIYLA AGİ UYGULANMIYOR

1 Ocak 2022’den itibaren asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamasının kaldırıldığını vurgulayan taslakta, çalışanın ücret gelirinin, asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, SGK ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacağı kaydedilerek, “Gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak” denildi.

Taslağa göre, maaşların asgari ücreti aşan kısımları için vergi dilimleri dikkate alınacak ancak tam zamanlı çalışmayan işçilere verilen ücretler ile yeni işe başlayan ve işten ayrılanlara ‘kıst ücret’ ödemelerine istisna tam uygulanacak.

Kaynak: Transfer ücreti vergisine ‘asgari indirim’ yolda!

En çok okunanlar