Teklif haftaya Meclis’te

Yıldırım - Bahçeli son kez görüştü. Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevkinde MHP’nin dediği olurken, partiye genel başkan olma yönündeki AKP’nin talebi kabul edildi. Yaz başında referandum yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi üzerindeki görüşmede, Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevk edilmesini öngören düzenlemede ise AKP’nin istediği Meclis’in 4’te 3’ünün çoğunluğu hesabı, MHP’nin itirazları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Buna göre Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki Meclis’in 4’te 3’ünün oyuyla değil salt çoğunluğun oyuyla yapılabilecek.

Anayasa değişikliği teklifi üzerinde AKP ile MHP arasında bazı “pürüzler” söz konusuydu. Yıldırım ile Bahçeli arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, edinilen bilgiye göre, her iki parti açısından hassasiyetler esnetildi. Buna göre, teklifte “Cumhurbaşkanının partisiyle bağına ilişkin sınırlayıcı bir hüküm yer almayacak.” Mevcut anayasanın 101. maddesindeki “Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilir” hükmü metinden çıkarılacak. Bu ifadenin metinden çıkarılmasıyla da teklifte “şeklen MHP’nin isteği kabul görürken, pratikte ise “Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmasının önündeki engel” kalkmış olacak.

AKP’nin MHP’nin bu isteğini “eşitlik üzerine ters düşeceği” gerekçesiyle kabul etmediği ifade edilirken, Yıldırım’ın da görüşmede, Cumhurbaşkanına genel baş kanlık yolunun açık bırakılmasının gerekçesini “Bir kişiye parti üyeliği imkanı verildiğinde, aynı zamanda parti organlarında görev alma yolu da açılır. Eğer Cumhurbaşkanına da üyelik hakkı veriliyorsa, parti organlarında görev alma demek eşitlik ilkesine ters düşmüş olur, doğru olmaz” şeklinde dile getirdiği öğrenildi.

Genel başkanlık konusunda AKP’nin istediği düzenlemenin “kabul gördüğü” ifade edilirken, AKP’nin de Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuna ilişkin düzenlemede esneme gösterdiği öğrenildi. AKP, Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki konusunda Meclis’te 4’te 3’lük bir oyço ğunluğunu istiyordu. MHP ise Meclis’teki milletvekili sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmesi gerektiğini savunuyordu. İki lider arasındaki görüşmede MHP’nin istediği düzenlemede mutabık kalındığı belirtildi. MHP’nin ayrıca Cumhurbaşkanının halkoylamasıyla seçildiği oyçoğunluğu ile Yüce Divan’a sevk edilmesi önerisi de bulunuyor.

Görüşmede ayrıca referanduma ne zaman götürülmesi gerektiğinin de ele alındığı dile getirildi. Bahçeli, salı günü “OHAL sürecinde de referanduma gidilebileceğini” belirtmişti. Bahçeli’nin görüşmede, “OHAL’in devam etmesi gerekliliğini vurguladığı” ileri sürüldü. Yıldırım’ın ise “OHAL’in devam etmesi halinde, Batı’dan gelen tepkileri anlattığı” ifade edildi. Yıldırım’ın bu nedenle OHAL’in ocak ayı sonrasında bir kez daha uzatılabileceğini dikkate alarak referandumun bahar sonunda veya yaz başında yapılabileceğini dile getirdiği bildirildi.

İki pürüzlü madde kaldı

Edinilen bilgiye göre görüşmede AKP ile MHP arasında teklif üzerinde uzlaşılamayan iki madde kaldı. Biri kararname yetkisinin kapsamı, diğeri ise Meclis’in feshi konusundaki madde olduğu olduğu öğ renildi. AKP Meclis’in karşılıklı fesh edilmesi gerektiğini savunurken Bahçeli’nin ise buna karşı çıktığı ve “Fesih yetkisi sadece Meclis’te olmalı. Meclis, hem Cumhurbaşkanını hem de kendisini feshedebilmeli” dediği belirtildi. Kararnamelerle ilgili düzenleme konusunda da Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı sadece kendini ilgilendiren konularda kararname çıkarabilsin” derken Başbakan’ın ise Bahçeli’nin bu önerisine karşı çıkarak “Cumhurbaşkanı güncel konularda da kararname çıkarabilmeli” görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Bu iki pürüzlü maddenin düzenleme Meclis’e gelmeden yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

JET HIZIYLA İMZAYA AÇILDI

Bahçeli ile Yıldırım, anayasa teklifi üzerinde son değerlendirmeleri yapmak üzere dün Çankaya Köşkü’nde son kez bir araya geldi.

İlk sözü alan Bahçeli, “Bugünkü görüşmemiz de son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah kısa bir süre içinde TBMM’ye bir metin sunulmuş olacaktır. Meclis’e sunulmuş olan metnin, Meclis’in değerlendirmesi ışığında sonuçlandığı takdirde hayırlı sonuçlar vereceği inancındayım” dedi. Başbakan Yıldırım ise “Son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunmuş olacağız” dedi. Yıldırım, teklif ile yapılmak isteneni de “İcra ile yasamanın yetkilerinin sınırla rının çok daha net bir şekilde belirlenmesi, parlamentonun güçlenmesi, icranın da istikrarı ve güveni sağlayacak şekilde tesisi” olarak anlattı. Yıldırım, referandum takvimi ile ilgili olarak da “görüşmeler tamamlandıktan sonra, yasa çok açık; 60 gün içinde referandum öngörülüyor. Her şey yolunda giderse yazın başında inşallah böyle bir durum olabilir” bilgisini verdi.

Görüşmenin ardından AKP yönetimi harekete geçti. Yıldırım’ın anayasa değişikliği metnini önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını açıklamasının ardından, AKP imza toplamaya başladı. Hafta başında Yıldırım başta olmak üzere bakanlar ve vekillerin imzaları tamamlanarak teklifinin hafta ortasında Meclis’e sunulması bekleniyor

Son Haberler