Sağlık emek ve meslek örgütleri: Şehir hastaneleri ülkemiz için bir kara delik

Sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, şehir hastanelerinin ülke için bir kara delik olduğu belirtildi. Açıklamada, kamu özel ortaklığı projelerinden vazgeçilmesini istiyoruz. Şirketlerin değil kamunun yararının gözetilmesini istiyoruz” denildi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri “Şehir Hastaneleri Ülkemiz İçin Bir Kara Deliktir” başlığıyla bir ortak açıklama yaptı. Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kamu özel ortaklığı (KÖO) yöntemi ile yapılan şehir hastanelerinin devlet hazinesine büyük zararlara neden olduğu vurgulandı.

Şehir hastanelerini yapan şirketlerin yapılan sözleşmelere uymadığı ve kamuyu büyük zarara uğrattığı belirtilen açıklama, Devletin KÖO yoluyla özel şirketlere yaptırdığı bu hastaneler bütçe için bir kara delik niteliğindedir. Bütçeden yapılan ve katlanarak artan bu ödemeler zaten daralmış olan ekonomimize çok büyük yükler getirmektedir. Durum böyleyken halihazırda yapılmış olan sözleşmelere uyulmaması sonucu uğradığımız zararların dışında, siyasi iktidarın da herhangi bir yaptırım uygulanmaması da tartışılması gereken konular arasındadır” denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILSIN

“Biz sağlık meslek örgütleri olarak usulüne uygun yapılmamış tüm bu sözleşmeler ile ilgili olarak hukuki sürecin başlatılmasını talep ediyoruz” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Daha önceden de belirttiğimiz gibi sadece bir kısmını anlatabildiğimiz bu olumsuz tespitlerle bile kamu kaynakları büyük zararlara uğratılmıştır. Biz sağlık meslek örgütleri olarak siyasal iktidarlar tarafından kamu kaynaklarının yetersizliği gibi gerçekçi olmayan bir gerekçe üzerinden yerli ve yabancı sermayeye kaynak aktarılması olarak tanımlayabileceğimiz KÖO projelerinden vazgeçilmesini istiyoruz. Bizler geç de olsa bu yanlıştan dönülmesini, şirketlerin değil kamunun yararının gözetilmesini istiyoruz.”

Son Haberler