Mahkemeden bir ‘Taşyapı’ kararı daha: Bakanlık iskanı durduruldu

İstanbul Kadıköy'deki Meteoroloji arsasına 4 adet gökdelen inşa eden ve ‘inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle’ durdurarak şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını kazanan Taşyapı’yla ilgili mahkemeden bir karar daha geldi. Taşyapı’ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskan mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul Anadolu 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, bilirkişi raporuna göre 2007 ve 2010 yılları arasında 30 aylık süre içinde inşaatın tamamlanamamasından Kadıköy belediyesi sorumlu tutulmuş, inşaat şirketi Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme, Kadıköy belediyesi’nin 2017 bütçesinin yaklaşık 5’te birine tekabül eden, 30 milyon lira gecikme faizi de dahil olmak üzere yaklaşık 130 milyon tazminat ödemesine karar verilmişti.

BAKANLIK’TAN ALINAN İSKAN RUHSATI DA MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Bu kararın ardından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi de iskan ruhsatı ile ilgili karar verdi. Kadıköy Belediyesi’nden imara aykırı bir şekilde kaçak bina yaptığı gerekçesiyle iskan alamayan Taşyapı iskan ruhsatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almıştı. Bakanlık’tan alınan iskan ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE YASAL İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR”

24 Ekim 2016 tarihinde verilen ara kararda “dava konusu taşınmaza ilişkin olarak kural olarak ruhsat verme yetkisi bulunan davacı belediye tarafından taşınmaz üzerinde yapılan denetimlerde ruhsata aykırılıkların tespit edildiği ve yapı tatil tutanakların tanzim edildiği, bu doğrultuda para cezaları ve yıkım kararlarının verildiği, bu işlemlere karşı açılan davalarının reddedildiği açık olup, yapı ruhsatının Çevre Bakanlığı birimlerince düzenlenebilmesi için talebin yönetmelik hükmü gereği mevzuata uygun koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün iken, davacı belediye tarafından tespit edilen eksiklikler giderilmemesine karşın davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen davaya konu tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde yasal isabet görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

“KAÇAK İNŞAATI ENGELLEMEK NE ZAMANDIR SUÇ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını kazanmasının bir hukuk garabeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çevre Bakanlığı nedenini anlayamadığımız bir şekilde yaklaşık 9 bin metrekare kaçak inşaatı bulunan bu yapılara iskan izni verdi. Biz de bu karara itiraz ettik. Ve idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararı söz konusu firmanın tazminat davası açtığı mahkeme sunduk ama bu itiraz dikkate alınmadı. Bunun akıl ve izanla, hukukla açıklanacak bir yanı yok. Kamu olarak kaçak inşaata karşı çıkmak bizim görevimiz. Bizler bu görevde kamunun çıkar ve geleceğini korumak için bulunuyoruz. Kaçak inşaata dair işlem yapmak ne zamandan beri suç oldu. Kamuyu, kamu çıkarlarını savunmanın bir bedeli olacaksa biz bu bedeli ödemeye her zaman hazırız ama bu ceza benim şahsıma ya da Kadıköy Belediyesine verilmiş bir ceza değildir. Tüm Kadıköylülere hatta tüm İstanbullulara verilen bir cezadır. Bu yöntemle kamunun yetki ve görevlerini sınırlamaya, kamuyu baskı altına almaya, kamu çalışanlarına ve halka gözdağı vermeye çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyecek, hukuki tüm süreci işletecek ve mücadele ver edeceğiz.”

Son Haberler