Kurultayın ardından tartışmalar bitmedi… CHP’de Dip Dalga Hareketi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının ardından parti içi muhalefetin sesi git gide yükseliyor. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları konuşulurken parti içinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tepkiler yükseliyor. Gazeteci Celal Eren Çelik kurultay sonrası oluşan tabloya tepki olarak CHP'de Dip Dalga Hareketi'nin yola çıktığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayının ardından parti içi muhalefetin sesi git gide yükseliyor. Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları konuşulurken parti içinde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı tepkiler yükseliyor. Gazeteci Celal Eren Çelik kurultay sonrası oluşan tabloya tepki olarak CHP’de Dip Dalga Hareketi’nin yola çıktığını duyurdu.

Celal Eren Çelik, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı flood ile CHP içerisinde Dip Dalga Hareketi’nin başladığını duyurdu.

İşte Çelik’in kaleme aldıkları;

Ülkemiz bugün içerisinde bulunduğu konumda,Siyasal İslam’ın karanlık ve baskıcı uygulamaları, İhvan sevdalısı dış politikaları ve tarihimizin en kötü ekonomik yönetimi ile bir uçurumun eşiğine gelmiştir.

Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluk her geçen gün artmakta,sınıflar arası gelir adaletsizliği her gün çoğalmakta,yapısal ekonomik sorunlar gün geçtikçe daha da  ağırlaşmakta,emekçiler,yoksullar ve yoksunlar hergeçen gün daha fazla sömürülmektedir…Ülkede bir “Oligarşik azınlık” iktidara payanda olması ve iktidarın siyasetini finanse etmesi için kamu kaynakları kullanılarak zengin edilmekte, bunun bedelini ise fakir emekçi halk yığınları ödemektedir.

Toplumsal yarılma fayları Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uzun zamandır hiç olmadığı kadar AKP’nin 18 yıllık basiretsiz ve liyakatsiz iktidarı döneminde yarılma tehlikesi ile karşıyadır..

Tüm bu olumsuz tablo Dünya’nın neresinde olursa olsun bir ülkede sola yeni bir iktidar kurgulama tarihi misyonunu yükler.

Türkiye’de de solun bugün tarihi misyonu emekçilerin ve ezilenlerin iktidarını kurgulamak ve tüm toplumsal katmanlar ile bu iktidarı inşa etmektir.

Ancak bugün Türkiye’de ana muhalefet partisi konumundaki CHP’nin üst yönetim kadroları bırakın “Sol bir emek iktidarı” kurgulamayı partinin ne kadar sol değeri ve politikası varsa bunları tasfiye etmektedir….

Bugün CHP üst yönetimine hakim olan zihniyet partiyi kurucu değerlerinden ve sol ilkelerinden uzaklaştırmış, partiyi 2.Cumhuriyetçi liberaller, merkez sağın sembol isimleri, etnik ve mezhepsel siyasetin temsilcileri ile doldurarak partiyi “İdeolojik hattından” savurmuştur.

Partinin siyaseten “Kimliksizleştirilmesi” ve siyaseten içinin boşaltılması gayet bilinçli ve sistematik strateji olarak gerçekleştirilmiş, bu strateji gereği partide tasfiye edilen sol, Atatürkçü-Kemalist kadrolar “Radikal” ve “Ulusalcı” olarak yaftalanmış ve bu operasyon “YENİ” CHP adı ile bu partinin tabanına dayatılmıştır…

İşte bu gayet bilinçli operasyonun bir parçası olarak 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu çatı aday gösterilmiş, 2018 yılındaki seçimde ise Abdullah Gül’ün adaylığı için son dakikaya kadar çabalanmıştır…

Parti tabanına ısrarla kendi sol politikalarımızla değil “Merkez sağa açılarak” seçim kazanacağımız yalanı dayatılmış,merkez sağın önemli isimleri partiden milletvekili yapılmıştır… Gelinen nokta ise ortadadır…

“Sağa açılarak” iktidar olunamadığı gibi 11 seçim kaybedilmiştir. Kaybedilen her seçim AKP’yi daha da güçlendirmiştir. Bu bağlamda CHP üst yönetiminin liberal, 2.Cumhuriyetçi, merkez sağ açılım odaklı politikaları iflas etmiştir…

Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi ise sadece kendi siyasi ikbalini, düşünmekte, Salı’dan Salı’ya grup toplantısında konuşup Tweet atarak AKP’nin arayıpta bulamadığı bir siyaset ile “Mış” gibi muhalefet yapmaktadırlar…

İktidar iddiası olmayan CHP üst yönetimine hakim olan zihniyet sadece “Muhalefette kalabilmek” adına siyaset yapmaktadır…Ve işte tüm bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi’nin vefakar,cefakar ve emekçi tabanını isyan etme noktasına getirmiştir….

Ülkesinin içerisinde bulunduğu duruma ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü yönetim zihniyetine isyanı olan Türkiye’nin dört bir yanından parti emekçisi,partinin isimsiz kahramanı ve neferleri bir araya gelerek ilk toplantısını yapmıştır…

DİP DALGA HAREKETİ BAŞLADI

e Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu gidişe isyanı olan, bu gidişe dur diyen parti emekçileri DİP DALGA HAREKETİ ismi ile parti içi muhalefet hareketini bir taban hareketi olarak başlatmıştır…

DİP DALGA HAREKETİ “Eski yüzler ile,eski sözler ile yenilik olmaz” diyerek yola çıkan, bu parti içerisinde kamuoyunda bilinen tanınan, ESKİ hiç bir siyasetçi, grup, oluşum, STK ile bağlantısı olmayan bir “TABAN HAREKETİDİR”…

DİP DALGA HAREKETİ,“Lider odaklı” siyaseti reddeder ve .”Kadro Hareketi” felsefesini benimseyerek,ortak akıl ve geniş katılım ile kadroların iktidarı kurgulayacağını ilan eder… Kimse “Lider” odaklı bir “Kurtarıcı” beklememelidir, öyle bir “Kurtarıcı” gelmeyecektir.

Türk milleti o “Kurtarıcı” hakkını 1919 yılında kullanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Amasya Tamimi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” demiştir.Cumhuriyet Halk Partisi’ni bugün içerisine düşürüldüğü durumdan da bir “Kurtarıcı” değil “Yine örgüt emekçilerinin azim ve kararlılığı” kurtaracaktır…

DİP DALGA HAREKETİ,siyasetin”Finansmanını değiştirecektir.DİP DALGA HAREKETİ hiç bir sermaye grubu,iş adamı/iş kadını,”Fon sağlayıcı STK”ile masaya oturup uzlaşmayacaktır. Para alanın emir aldığı siyasette özgürlüğünü en önemli gücü olarak kullanacak,kimseye diyet ödemeyecektir

DİP DALGA HAREKETİ, siyasetinin finansman kaynağını bizatihi hareketin üyelerinin her birinden eşit olarak sağlayacak,hareket “KOLEKTİF KATILIM” ile kendisini finanse edecek,mali olarak hiç bir dış baskıya açık olmayacaktır…

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bugüne kadar ortaya çıkan pek çok muhalif grup ve hareket olmuştur…Ancak bu hareketlerin hemen tamamı 8-10 maddelik hamasi “Manifestolar” dışında kapsamlı ve ciddi bir “Alternatif siyaset modeli” ve programı ortaya koyamamıştır.

Hal böyle olunca parti içi muhalefet “Sen git ben yöneteyim” mantığından ileri gidemeyen “Nasıl yöneteceksin farklı olarak?” sorusuna cevabı olmayan kısır “Lider Odaklı” hareketler olarak kalmış,parti içi muhalefet “X’CİLER” “Y’CİLER” “Z’CİLER” den öteye gidememiştir.

DİP DALGA HAREKETİ ise çıktığı uzun yol için adımını atarken elinde “Alternatif bir siyaset yapma modeli” bir “Siyasi program” ile çıkmaktadır.

DİP DALGA HAREKETİ’nin alternatif siyaset yapma modeli ve programı ekonomiden sağlığa,tarımdan sanayiye,dış politikadan milli eğitime,çocuk haklarından gençlik politikalarına kadar çok geniş ve detaylı biçimde hazırdır…

DİP DALGA HAREKETİ, “İktidar olmak için herşey mübah” anlayışını ve Makyavelizmi şiddetle reddeder.Siyasetin ilkeler üzerinden yapılması gerektiğini savunur…

DİP DALGA HAREKETİ, kendisine “Dostlar olarak” Ali Babacanları,Ahmet Davutoğullarını, Abdullah Gülleri değil bu ülkenin emekçilerini, işçisini, çiftçisini,her gün ölen kadınını,öğrencisini,işsizini kısacası ezilen,sömürülen yoksul ve yoksun halk yığınlarını belirlemiştir.

DİP DALGA HAREKETİ, açık ve net olarak ideolojik hattı “SOLDA” olan bir taban hareketidir,Tavrı emekçiden ve ezilenden yanadır…Merkez Sağa açılma,siyasal İslama göz kırpma politikalarını reddeder,doğru sol politikalar ile halka umut olarak iktidar olunmasını savunur..

DİP DALGA HAREKETİ, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden fiilen silinen, “6 OKUN BEKÇİSİ DEĞİLİZ” denilen 6 OK İLKELERİNE sonuna kadar bağlıdır…Atatürkçüdür,Kemalisttir,Ulusalcı hassasiyetleri vardır bunlardan da birilerinin dayattığı gibi “Utanmaz” “ÖVÜNÜR.

Son Haberler