Kuran kursları ‘kısıtlamadan muaf’ tutuldu

İzmir Valiliği’ne bağlı İl Hıfzıssıhha Kurulu, hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarına gidenlerin 'sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması' kararı aldı. Bu kişiler şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, yüz yüze eğitime geçme kararı alınan hafızlık eğitimi verilen Kuran kurslarına ilişkin yeni kararları bildirdi. Buna göre, Kuran kursuna giden öğrenci ve çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutululacak. Öğrenci/kursiyer/öğretici ve çalışanlar, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı kişiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle;

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması kararlaştırılmış olup bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.02.2021 tarihli ve 2554 sayılı Genelgesi doğrultusunda; güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde;

1.Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını, kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2.Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2021 tarihli ve 2556 sayılı yazısı ile bildirilen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinden gelecek kişilere ülkemize girişte PCR testi uygulanması ile karantina şartlarına ilişkin hükümlerini içeren yazısına istinaden;

İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya kaynaklı mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü farklı ülkelerden de izole edilmektedir. Yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla 22.01.2021 tarih 13588366/149/76 sayılı yazı ile durdurulan İngiltere, Danimarka, Güney Afrika Cumhuriyeti uçuşlarına ek olarak Brezilya uçuşları da durdurulmuştur (tahliye uçuşları, özel jet uçuşları vb. dahil). Ayrıca son 10 gün içerisinde İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka ile Brezilya’da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınmasına; Türkiye’ye girişlerini takiben İngiltere ve Danimarka’dan gelen kişilerin (halen karantina yurtlarında kalanlar dahil) belirttikleri ikamet adresinde; Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya’dan gelen kişilerin Valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün karantina altına alınmalarına, karantina sürelerinin 10. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 10. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesine, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 14 güne tamamlanmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına;

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlıklarca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Son Haberler