Kimler olacak bu “Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu”nda!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı zeytinliklere yapılacak konut, konaklama tesisi ve turistik tesis haricindeki yatırımların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca izne tabi tutulduğunu belirterek, bakanlık izninin Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda verileceğini duyurdu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada söz konusu kanunda zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesislerin yapılamayacağının ve işletilemeyeceğinin düzenlendiği belirtilerek, “Yapılan değişiklikler ile alternatif alan bulunmaması ve zeytinlik sahaları koruma kurulunun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış, konut, konaklama tesisi, turistik tesis hariç, yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilmesine imkan tanınmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecektir” denildi.

ZEYTİNLİK SAHALARI KORUMA KURULU OLUŞTURULDU

Bakanlık izni ile zeytinlik sahaları ve buralara üç kilometre mesafede bulunan alanlara yatırım yapanların faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmek ve oluşabilecek zararı telafi ederek kendilerine tahsis edilen alanları süre bitiminde eski vasfına getirme yükümlülüklerinin getirildiğinin bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değişiklikle aynı zamanda Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu ihdas edilmektedir. Bu Kurul zeytinlik sahası bulunan her ilde valinin başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcisi, Ziraat fakültesi, Ziraat odası, İldeki ticaret borsası yoksa ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası, Zeytin ve zeytinyağı ihracatçı birliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı zeytincilik araştırma enstitüsünden birer üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşacaktır. Kurul, en az altı üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alacaktır.

Bu madde kapsamında yatırım yapılması, yatırımı talep eden kurum veya kuruluşun yatırım talebini, yatırıma ilişkin fizibilite raporu birlikte kurula sunması, kurulun uyguluk kararına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin vermesi ile mümkün olacaktır. Kurulun başlıca görevleri ise yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirmek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izlemenin yapılmasıdır.”

Son Haberler