Gürer: “Vatandaş kafayı bulmasa devletin vergi geliri düşecek”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, içki ve sigaradan toplanan vergilerin nerelerde kullanıldığını, soru önergesiyle Bakana sordu.

Önergeyi yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hazine birliği kapsamında tüm gelirlerin, devlet memurlarının maaşları dahil hizmet yapılan tüm giderlerin harcamasında kullanıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde son yıllarda içki ve sigaradan alınan vergilerde önemli ölçüde artış sağlandığına dikkat çekerek, “Bu tür vergi gelirleri diğer gelirlerden ayrı bir hesapta mı toplanmaktadır?

Bu gelirler nerelerde kullanılmaktadır?

Devlet memurlarının maaşları bu vergilerden sağlanan gelirlerle mi ödenmektedir?” şeklinde sorular yöneltti.

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Hazine Birliği” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceğinin hükme bağlandığını belirtti.

Bakan Elvan, ilgili kanun ve yönetmeliklerden örnekler de vererek belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmediğini ve Hazine birliği kapsamında tüm gelirlerin halkımıza hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ülkemizdeki vergi gelirlerinin önemli bir kısmının alkollü içecekler ve sigaradan elde edildiğine dikkat çekti. Devletten maaş alan herkesin alkollü içeceklerden sağlanan vergi gelirlerinden yararlandığı ve ayrı bir hesapta bu gelirlerin toplanmadığının Bakan tarafından ifade edildiğine işaret eden Gürer, “Ülkemizde ambalajlı alkollü (içki) içeceklerden 2019 ve 2020 yılında alınan toplam vergi tutarı ne kadardır?

Alkollü içki olarak tanımlanan ambalajlı ürünlerin yerli ve ithal üretim olarak ayrı ayrı satış adetleri nedir? Ülkemizde alkollü içecek (içki) satışı yapan işletmelerden alınan vergi tutarı ve bu işletmelerin toplam sayısı nedir?” şeklinde Bakan’a daha önce sorular yöneltmiştim. Hazine ve Maliye Bakanı  Lütfi Elvan cevabında, “Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır” şeklinde belirtti. Bu rakam, bu işi yapanlar ya da satanların ödediği vergiyi kapsamıyor. Bu durumda rakamsal veriler daha da yüksek olacak. Bu gelirlerin nerede kullanıldığını sorduğumda, devletin ayrı bir hesapta bu gelirleri toplamadığı ve tüm giderlerde kullanıldığı Bakan tarafından belirtilmiş oldu.

Son Haberler