Diploma bilgisini gizlemek “Diplomasız”ın suçuna ortak olmaktır.

201,488BeğenenlerBeğen
8,800TakipçilerTakip Et

Kimse konuyu çarpıtmasın.

Kimse bize “Tayyip’in diplomasını İstanbul Belediyesi’nde niye arıyorsunuz?”

Ya da “diplomayı İmamoğlu’ndan niye istiyorsunuz?” demesin.

Talebimiz çok açık ve çok basit.

Nasıl ki, sıradan bir işe giren ya da devlet katında herhangi bir görev alan herkesten çeşitli evraklar (ikametgâh, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu, öğrenim belgesi vb.) isteniyorsa ve herkes bu evrakları ilgili kurum ya da kuruluşlara vermek zorundaysa, 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın da mutlaka bu evrakları Belediye’ye vermiş olması gerekir.

Vermiştir de.

İBB’den talebimiz; işte bu evraklar içindeki öğrenim belgesi ya da diplomanın hangi okula ait olduğu bilgisinin verilmesidir.

Bu talepten; Tayyip Erdoğan’ın olmayan Lise ya da Üniversite diplomasının ortaya çıkartılmasının istendiği sonucunu çıkartmak önyargılı bir davranıştır.

Tekrar edelim biz İBB’den, Tayyip Erdoğan belediye kayıtlarına hangi diplomasını sunmuştur? Onun bilgisini istiyoruz.

Varsa var… Yoksa yok…

Kaldı ki, bu soruyu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne de sormuyoruz.

Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi’ne, Milli Savunma Bakanlığı’na, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na da benzer başvuruları yaptık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasasının 11. maddesine göre bize 15 gün içinde yanıt vermesi gerekirken; bir aya yakın bekledikten sonra bize;

“…. kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır” diyerek talebimiz hakkında işlem yapmamıştır.

Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmiş ve on yıllardır siyasetin merkezinde yer alan bir siyasetçinin tartışmalı olan diplomasının belediye kayıtlarında olup olmadığını sormanın neresi “kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluştur”maktadır?

Şayet aynı soruyu AKP Genel Merkezi’ne sorsaydık, onlar da ancak böyle bir yanıt verirdi.

Zaten diğer kurumlarda da benzer cevaplar gelmektedir.

İmamoğlu; samimi ol, dürüst ol.

Kimseyi aldatma, göz boyama.

Tayyip Erdoğan’ın diploması belediye kayıtlarında var mı yok mu?

Bu sorunun cevabını hikâyeden yanıtlarla geçiştirirsen, Anayasa’nın 101’inci maddesinde öngörülen “yükseköğrenim görmüş olma” koşulunu taşımayan birisinin ülkeyi tek başına yönetme hukuksuzluğuna, kanunsuzluğuna sen de ortaksın demektir.

Hem de Bilgi Edinme Yasasının keyfi olarak eğip bükerek.

Bak bir de, Uluslararası Hukukta “Hakikati Bilme Hakkı” var.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından “HAKİKATİ BİLME HAKKI’nın “uluslararası teamül hukukunun bir normu” olduğu kararına varılmıştır (Birleşmiş Milletler Belgesi, E/CN.4/Sub.2/1995/20, EK I, par. 40, s. 57.). “Hakikati bilme hakkı sadece mağdurlar için değil toplumun kendisi için de gerekli olan bir haktır. Cezasızlıkla Mücadele için Eylem yoluyla İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesine ilişkin Prensipler Seti taslağında belirtildiği gibi bu hakkın “tam ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi […] gelecekte ihlallerin tekrar gerçekleşmesini önlemek için zaruridir.” (Birleşmiş Milletler Belgesi, E/CN.4/Sub.2/1997/20/rev.l, EK II, s. 19, Prensip 1.)

“Hakikati Bilme Hakkı” kapsamında kaldığı çok açık olan istenen bilginin hiçbir şekilde kişisel veri kapsamında olmadığını bal gibi ya da zehir gibi siz de bildiğiniz halde bu suçu işliyorsunuz.

Sizin yaptığınız; “majestelerinin muhalefeti”dir.

Dolayısıyla proje muhalefetsiniz siz.

Kayıkçı dövüşü yapıyorsunuz.

Tüm kanunsuzlukları ortaya çıkartacak ve tüm tartışmaları bitirecek can alıcı soruyu sormadığınız gibi sorulan soruya da AKP ağzı ile yanıt veriyorsunuz.

Ne demişti Mevlana?

“Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün”

Gerisi laf-ı güzaf…

Yazarın Diğer Yazıları