CHP’den kanun teklifi: İnternet haber sitelerinde çalışan gazeteciler basın kartı alabilsin

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, biri Basın İş Kanunu diğeri RTÜK Kanunu’nda değişiklik öneren iki kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç“Basın İş Yasası” olarak bilinen  ‘Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören iki ayrı kanun teklifini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Başta, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)  ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olmak üzere medya alanındaki meslek örgütlerinin de katkı sunduğu her iki kanun teklifi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda hazırlandı.

Basın İş Yasası’ndaki “gazeteci” tanımının güncellendiği teklif ile internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanmaları için düzenleme yapıldı.

Kanun teklifi ile Basın İş Yasası’nda önerilen diğer düzenlemeler şöyle:

  • Gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi.
  • Gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin 3 aydan iki aya indirilmesi.
  • Gazetecinin ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi durumunda gazetecinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilmesi.
  • Yaşlılık aylığına hak kazanmak için şart olan yaş dışındaki diğer koşulları doldurması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan durumlarını belgeleyen yazılı istekleri halinde işten ayrılmaları koşuluyla gazeteciye kıdem tazminatının işverence ödenmesi…
  • Basın İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanması.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, radyo ve televizyonlarda yayınlanan zorunlu yayınlar ile ilgili de kapsamlı bir değişiklik öneren kanun teklifi verdi. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile yedi ayrı bakanlığın ilgili kanun maddelerinde değişiklik içeren teklifte Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)’nin düzenlediği çalıştaylarda dile getirilen talepler de yer aldı.

Teklifin yasalaşması halinde işitsel ve görsel medya kuruluşları, yazılı medyanın Basın İlan Kurumu’ndan aldığı resmi ilanlara benzer bir kamu desteği alabilecek.

Kanun teklifinde  önerilen değişiklikler şöyle:

  • Zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesi…
  • Zorunlu yayınların 17.00-22.00 saatleri arasında yayınlanması şartının kaldırılarak 07.00 ila 00.00 saatleri arasında olması kaydıyla yayın kuşakları düzenlemesinin yayıncı kuruluşa bırakılması…
  • Zorunlu yayınların ücretsiz olma şartının kaldırılarak TRT dışındaki radyo ve televizyonlarda makul bir ücret karşılığı yapılması…

Hazırladığı kanun teklifleri ile ilgili bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Basın İş Yasası’ndaki değişiklik teklifinin gazetecilerin uzun süredir birikmiş sorunlarına çözüm önerileri içerdiğini, RTÜK kanunundaki değişiklik telifinde ise radyo ve televizyonları koruyan düzenmelerin yer aldığıın kaydetti.

Son Haberler