Pazar / 25 Ekim 2020

“Bahçeli-AKP İttifakı Erdoğan’a kurulmuş bir tuzak‬”

205,073BeğenenlerBeğen
8,576TakipçilerTakip Et

Oda TV’den Sinan Acığlu’nun haberine göre, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in MHP’de 2011-2015 yılları arasında başdanışmanlığı ve metin yazarlığını üstlenen Sinan Baykent’in yeni kitabı “Paralel Devletin Modern Tarihi” Kaynak Yayınları’ndan çıktı.

FETÖ’yü Hitler döneminin paramiliter gücü SA’ya benzeten Sinan Baykent kitabının önemli bir kısmını “paralel devlet” kavramının 20. yüzyıldaki izdüşümlerini incelemeye ayırmış. Stalin Rusya’sından Lübnan’a, Hitler Almanya’sından günümüz Türkiye’sine kadar pek çok farklı örneği irdeleyen Paralel Devletin Modern Tarihi’nde Hitler döneminin nam-ı diğer “kahverengi gömleklileri” SA’ları 20. yüzyılın paralel örgütten paralel devlete evirilen ilk yapısı olarak gösteriliyor.

İlk olarak Amerikalı tarihçi Robert Paxton tarafından kavramsallaştırılan “paralel devlet” olgusu, tam da bu tarihsel örnekten yola çıkılarak siyasal literatüre kazandırılmış. Baykent, “15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin akabinde yayımlanan tüm kitaplar günlük olayların tasviri veya ezoterik birtakım yaklaşımlarla sınırlı. Biz bu kitapta ufkumuzu genişletmeyi denedik ve meseleyi siyaset bilimi perspektifinden ele aldık” diyor.

Kitapta dönemin SA şefi Ernst Röhm’ün hayat hikayesi ile Almanya’daki 1919-1934 yıllarını kapsayan Nasyonal Sosyalist bağlam da okuyucuya sunuluyor. Karşılaştırmalı bir analizle modern çağın ilk paralel devleti olan SA ile son paralel devleti FETÖ’nün benzerlikleri ve farklılıkları son derece çarpıcı örneklerle ortaya konmuş. Kitabın son bölümü ise tartışma yaratacak cinsten. “Paralel Devletle Mücadele Kılavuzu” adlı bölümde Baykent Türkiye’nin Batı-tipi demokrasiden uzaklaşılmasını, emperyalizm ve Siyonizm gibi olgular karşısında devletin yeni bir ekonomik model geliştirmesi gerektiğini ve İslami kesimler, milliyetçiler ve sosyalistlerin 15 Temmuz’daki hain girişimin tekrarlanmaması adına safları sıklaştırarak ortak bir cephe oluşturmalarını öneriyor.

Paralel Devletin Modern Tarihi adlı ilk eseriyle ilgili iletişim kurduğumuz Türkeş’in eski başdanışmanına son günlerde yürütülen başkanlık tartışmaları ile MHP’nin bu süreçteki tutumunu da sorduk. İşte o röportaj:

Paralel Devletin Modern Tarihi adlı ilk kitabınız Kaynak Yayınları’ndan çıktı. Kitapta oldukça ilginç tarihsel veriler ve yaklaşımlar var. Paralel devlet olgusuyla ilgili 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pek çok eser yayımlandı. Sizinki bunlardan biraz ayrışıyor sanki…

 

Dediğiniz gibi 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin akabinde yayımlanan kitapların çoğu günlük olayların tasviri veya ezoterik birtakım yaklaşımlarla sınırlı. Biz bu kitapta ufkumuzu genişletmeyi denedik ve meseleyi siyaset bilimi perspektifinden ele aldık. Hitler’li yıllardan yola çıktım. Bunun sebebi de “paralel devlet” kavramının ilk olarak Amerikalı tarihçi Robert Paxton tarafından ortaya atılmış olmasıdır. Paxton hayatını faşizm etütlerine adamış bir tarihçi. SA’yı analiz ederken “paralel örgüt” tabirini kullanıyor yani kavramın başlangıç noktası bu. Dolayısıyla ben de dönemin SA şefi Ernst Röhm’ün hayat hikayesi ile SA’nın tarihçesini irdeledim. Ayrıca Almanya’daki 1919-1934 yıllarını kapsayan Nasyonal Sosyalist bağlamı da okuyucuya titizlikle sunmaya çalıştım. Ardından FETÖ’nün oluşum şartlarını ve 1980’lerden günümüze nasıl güçlendiğini kademeli olarak anlattım. Nihayet karşılaştırmalı bir analizle modern çağın ilk paralel devleti olan SA ile son paralel devleti FETÖ’nün arasındaki benzerlikler ile farklılıkları tasvir etmeye gayret ettim. Bir nevi modelleme hassasiyetiyle kurgulandı kitap. Paralel devlet denilen olgu Türkiye’ye has bir şey değil, çok daha aşkın ve uluslararası bir mesele. Bu sebeple siyaset bilimi açısından bir modelleme girişiminde bulunduk. Son bölümde de bir “mücadele kılavuzu” çizdik. İleride olursa nasıl önlenir veya olmaması için neler yapmalı bunları tartıştık.

BATI TİPİ “DEMOKRASİ” MANİPÜLASYONU

Çizdiğiniz “Mücadele Kılavuzu” kısmı biraz radikal değil mi? Batı-tipi demokratik sistemin terk edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz örneğin. Bu nasıl olacak?

Bence radikal değil, aksine fevkalade gerçekçi ve gerekli. Paralel devletlerin tarihteki ve günümüzdeki oluşum ve gelişim şartlarına baktığınız zaman üç farklı unsurun eşgüdüm halinde çalıştığını görürsünüz. Bunların birincisi sermaye ve sermayenin birikimidir. İkincisi dış diplomatik destektir. Üçüncüsü ise silahlı güçtür. Bunlar birbirleriyle etkileşim içindedir ve biri diğerini besler. Sermayenin denetimsiz birikimi azgın kapitalist memleketlerde olur ki, kapitalizmin yerleşim koşulu arasında Batı-tipi demokratik sistem vardır. Yanlış anlaşılmasın Batı’da bu böyle değil. Batı dışında tatbik edilen sistemlerde böyle. Yoksa Batı’da zaten demokrasi yok, her şey para babaları ile lobilerin elinde. Fakat işte Batı sermayeye hakim ve sermayeyi kontrol ediyor, denetliyor, yönlendiriyor. Kendi coğrafyasında kim gelirse gelsin zaten onun adamı olacaktır. Batı dışındaki coğrafyalarda durum farklı. Batı dışında kalan demokrasilerde Batı destekli veya Batı tahakkümündeki sermaye oyunun kurallarını belirliyor. Zaman değişiyor, şartlar değişiyor ama sermayenin menşei değişmiyor. O zaman ne oluyor? Batı memnun olmadığı yapıları yukarıda saydığım üç unsurun kullanımıyla çökertiyor ve tasfiye ediyor. Yani Batı-tipi liberal demokrasi bu üç unsurun etkileşimini, kullanımını ve manipülasyonunu mümkün kılıyor. Bu yüzden uzaklaşmalıyız, terk etmeliyiz diyorum.

Peki ama yerine ne gelecek? Sizin bu söyleminizden faşizm veya en azından otoriter bir yönetim şekli çıkmaz mı?

Otorite kavramı içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize bir dayatmasıdır, önce böyle diyelim. Tarih gösteriyor ki bu ülkede otorite, hem de güçlü otorite bir zarurettir ve gerekliliktir. Önemli olan tesis edilecek otoritenin neyi savunduğudur. Bakın “faşizm” diyorsunuz. Faşizmin ideolojik bir içeriği, tarihsel anlamı ve açılımı vardır. Artık en ufak bir hoşnutsuzlukta bir kişi, kurum veya devlet anında “faşist” damgası yiyor. Oysa hakikat öyle değil. Batı-tipi demokrasiler de baskıcıdır ama onlara “faşist” diyemiyoruz, neden? Çünkü adı “demokrasi”. Batsın demokrasileri. Hayır ben diyorum ki bu toprakların dokusu, toplumsal yapısı ve sosyolojisine uygun bir yönetim şekli olmalıdır. Adı çok da önemli değil, belirleyici olan içinin neyle doldurulduğudur. Örneğin Türkiye bir demokrasidir. Baktığınızda demokrasidir ama yıllarca bu ülkede Müslüman yoktur, Kürt yoktur, Alevi yoktur, Hristiyan düşmandır vb. gibi söylemler duyduk ve pratikler gördük. Şimdi olan nedir? Atatürkçüler kötüdür, cumhuriyetçiler kötüdür, laikçiler kötüdür, Kürt hala kötüdür keza Hristiyan yine öyle. Birileri çıkıp diyor ki, işte yeterince demokrasi olmadığı için bunlar oldu veya olmaya devam ediyor. Hayır. Sorun bu ülkenin çoğulcu yapısını demir bir el ve katı bir iradeyle koruyacak, savunacak ve geliştirecek otoritenin ve iradenin olmamasıdır. Cumhuriyet, demokrasi, faşizm… Adlar önemli değil, içinde ne var ona bakmalıyız.

Bugün Başkanlık isteyenler de bu düşüncenize benzer gerekçeler sunuyorlar. Siz Başkanlığa olumlu yaklaşıyor musunuz?

Hayır. Yine içerik üzerinden değil de şekiller üzerinden konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Bir ülkede, hele ki bizim ülkemizde, otoritenin şekli yansımalara veya tecessümlere ihtiyacı yok. Bizim otorite kavramının ve gerçekliğinin içini dolduracak bir fikre ihtiyacımız var. Bana göre bu fikir milliyetçiliktir. Ben milliyetçiyim. Fakat benim milliyetçiliğim mevcut şartlarda benimsenen ve uygulanan milliyetçilikten farklıdır. Bunu kitabın son bölümünde de açımlamaya çalışıyorum. Türkiye’de bugün milliyetçilik ülke demografisi ve sosyolojisiyle kavgalıdır. Bir ülkede ben “milliyetçiyim” diyorsanız, o fikriyatın sınırları dahilinde herkese olduğu gibi yer vermelisiniz. 21. yüzyılda milliyetçilik bunu gerektirir. “Ben milliyetçiyim ama şu olmasın, bu olmasın” derseniz onun adı milliyetçilik değil, ayrılıkçılık ve bölücülük olur. Bizim bir imparatorluk geleneğimiz var. Bu gelenekten gelen bir milliyetçilikte Türkmen’e de, Arnavut’a da, Kürt’e de, Laz’a da, Süryani’ye de, Arap’a da, Rum’a da, Ermeni’ye de yer vardır ve olmalıdır. Olursa Türk milliyetçiliği böyle olur, başka türlü olmaz. Yani siz 2000 yıl öncesinden akrabalık ilişkileri kurduğunuz Orta Asya topluluklarını kutsayacaksınız ama dönüp yanı başınızdaki Kürt’ü, Arap’ı, Ermeni’yi, şunu bunu yok sayacak ve inkâr edeceksiniz. Nasıl iş bu? Böyle bir milliyetçiliğin Türkiye’de yaşama olasılığı ve olanağı yoktur, nitekim bir oto-yıkım sürecine girilmiştir son dönemlerde.

BAŞKANLIK BİR TUZAKTIR

Burada MHP’yi eleştirdiğinizi anlıyoruz. Bir “oto-yıkım”dan bahsediyorsunuz. Sizce Devlet Bahçeli’nin son Başkanlık çıkışından sonra MHP kendi çöküşünü mü hazırlıyor?

Mesele Devlet Bahçeli meselesi değildir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Devlet Bahçeli bir devlet adamıdır. Sevmeseniz bile saygı duyarsınız, duymak zorundasınız. Mesele daha çok Bahçeli’nin ve genel olarak MHP’nin temsil ettiği siyasi çizgidedir. Dünya değişiyor. Bakın Avrupa’da ve dahi Amerika’da halkların ve ulusların isyanına tanıklık ediyoruz. BREXİT kampanyasında bağımsızlıkçı UKİP’in üstlendiği rol var. Fransa’da her seçim biraz daha büyüyen ve güçlenen Ulusal Cephe örneği var. ABD’de Trump depremini hep birlikte yaşadık. İnsanlar mevcut sistemden, düzenden ve küreselleşme denilen illetten memnun değiller. Bir çıkış yolu arıyorlar ve çözümü de çoğunlukla milliyetçi-vatansever yapılara yönelmekte buluyorlar. Özellikle Batı’da milliyetçiliğin müthiş bir yükselişi var. Dönüp Türkiye’ye bakıyorsunuz, sıfıra sıfır elde var sıfır. Bizde her geçen gün biraz daha eriyen bir milliyetçi parti var. Erimesinin sebebi hem toplumsal dinamiklere ayak uyduramaması hem de zamanın ruhunu yakalayamamasındadır. Türkiye’de insanlar milliyetperverdirler. Fakat artık hamaset değil, birlik ve beraberlik istiyorlar. Onlar da bir çıkış yolu arıyorlar. Batı’daki eğilim farklı, doğrudur. Orada yeni düşmanlar üzerinden kurgulanıyor her şey şu sıralar. Ne var ki bizde milliyetçiliği bitiren budur. Oralarda nispeten homojen toplumlar var ve orada bir azınlığa vurarak yükselmek, bir günah keçisi üzerinden prim yapmak daha kolay. Bizde vurulan kişiler veya kesimler birinin dayısı, ötekinin halası, diğerinin komşusu, çalışma arkadaşı. Varsın olsun onlar milliyetçiliği hamaset üzerinden örgütlesinler, biz de kendimize göre, “biz bize benzeriz” düsturuyla kendi milliyetçiliğimizi örgütleyelim. Bugünkü Bahçeli-AKP birlikteliğinden Türkiye’ye fayda gelmez. Bu Batı-tipi bir ittifaktır ve uluslararası sermayenin Türkiye’yi çökertme planını hızlandıran bir olaydır. Az önce de söylediğim gibi Batı-tipi demokrasi oyununda Batı menşeili sermayenin işine gelen bir durumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde Türkiye’yi bu darboğazdan çıkarma potansiyeli var, bunu biliyorum. Başkanlığın bir tuzak olduğunu ve her şeyden önce kendisi için bir tuzak olduğunu idrak etmelidir. Umarım çok geç olmadan uyanırlar.

Bu güzel ve ayrıntılı söyleşi için teşekkür eder ve kitabınızın hayırlı olmasını dileriz.

Ben teşekkür ederim.

Son Haberler

Delilleri yok edilen bir cinayetin anatomisi

Çağdaş Gökbel yazdı...

“Türkiye’de ‘şiddet ortamı’ yok, faşizm var”

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile birlikte Türkiye’nin siyasi geleceğini ve Berkin Elvan soruşturmasından, Tahir Elçi cinayetine adaletin nasıl doğru bir biçimde işleyebileceğini konuştuk.

Kılıçdaroğlu: Anaların göz yaşları arasında ayrım yapılmaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisin grup toplantısında yaptığı konuşmada, son yayınlanan KHK ile 15 Temmuz Şehitlerinin yakınlarına askerlik muafiyeti getirilmesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu,...

İşte AKP’nin tecavüzcülere af ısrarının sebebi: AKP’li vekilin kardeşi mi?

Tecavüzcülere af getiren tasarının altından AKP'li siyasetçinin kardeşi çıktı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, tecavücünün mağdurla evlenmesi durumunda cezayı ortadan kaldıran tasarı ile ilgili bir yazı...

AKP, tecavüzcülere af getiren tasarıyı geri çekti

Başbakan Binali Yıldırım, tecavüzcülere af getiren önergeyi tepkiler üzerine komisyona aldıklarını açıkladı. Önergeyi içeren torba tasarı Adalet Bakanı'nın imzasıyla komisyona çekildi. Başbakan Binali Yıldırım Atatürk...

Gündem

Aytun Çıray’dan istifa iddiaları hakkında açıklama

İYİ Partili Aytun Çıray, "Bu parti bizim evladımız gibi. Ben bu partiyi korumak için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

5 litre kızartma yağı 60 TL olunca… Millet yağ almak için kanını sattı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin AKP'li belediyenin kampanyasının kötü ekonomi yönetiminin sonucu olduğunu belirterek, "AKP zihniyeti yüzünden Türkiye ağır bir bedel ödüyor" sözleriyle ifade etti. 

İYİ PARTİ’DE kritik hafta

İyi Parti kurultayında ‘Oy verilmeyecekler’ listesiyle başlayan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’cü imasında bulunmasıyla gerginlik...

Ardı ardına veda mesajları geliyor… AKP İstanbul’da deprem!

AKP'nin İstanbul teşkilatında deprem yaratan görevden almalar yaşandı.

Prof. Dr. Taner Timur yazdı… Erdoğan ve AKP’nin fikri iktidarı?

Prof. Dr. Taner Timur yazdı...