Anayasa değişikliğinde 9, 10 ve 11’inci maddeler de kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşarak Meclis'e taşıdığı anayasa değişikliği teklifinde 9, 10 ve 11'inci maddeler kabul edildi.

208,674BeğenenlerBeğen
7,634TakipçilerTakip Et

3 maddenin kabul edilmesi sonrası Genel Kurul’un, bugün saat 14.00’te diğer maddelerin görüşülmesi için tekrar toplanmasına karar verildi.

9’uncu madde cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevkini düzenliyor.

10’uncu madde, cumhurbaşkanının bir veya daha fazla yardımcı atamasına, bakanları görevden almasına olanak sağlıyor.

11’inci madde cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor.

TBMM Genel Kurulu bugün kapılarını saat 14:00’te açtı. 9. maddenin oylamasında 485 milletvekilinin oy kullandı. Oylamada 343 kabul, 137 ret oyu çıktı. 3 üye boş oy atarken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Anayasa değişikliği teklifinin onuncu maddesinin görüşülmesi tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda 343 kabul oyuyla onuncu madde de kabul edildi. 483 milletvekilinin katıldığı oylamada 343 kabul, 135 ret ve 3 boş oy çıktı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Madde 10, cumhurbaşkanına vekalet ve cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimini düzenliyor.

HDP’li Celal Doğan, Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmasında “Kaleciyi kaleye bağlarlar, orta hakemi de yanlarına alırlar. Tekme tokat serbest. Faul yapmak serbest. Boş kaleye atarlar. Sonra çıkarlar tribünde yumruk şov yaparlar’ dedi.

Paylan’a “soykırım” cezası; HDP Genel Kurul’u terk etti

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden anayasa görüşmeleri sırasında 1915 Ermeni soykırımı için HDP’li Garo Paylan’ın ‘soykırım’ ifadesini kullanması gerginliğe sebep oldu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Paylan’a “Hal ve hareketlerinize dikkat edin” dedi.

Meclis’te daha sonra Paylan’ın sözleri yüzünden tartışma çıktı.

Genel Kurul’a verilen aradan sonra AKP, CHP ve MHP adına söz alan vekiller Paylan’ın açıklamasını kınadıklarını ifade etti.

Paylan’a “soykırım” sözü için TBMM’den 3 birleşim boyunca çıkarılma cezası verildi.

Ayrıca, Paylan’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılmasına da karar verildi.

dihaber, HDP’li milletvekillerinin Paylan’a “soykırım” kelimesini kullanması üzerine verilen “3 birleşime çıkarma” cezası sonrası Genel Kurulu terk ettiğini bildirdi. HDP’lilerin bu kararı sonrası değişiklik görüşmeleri devam etti.

CHP’li Tekin Bingöl, 10. maddenin tartışmasında CHP adına söz aldı ve dillendirilen erken seçim iddiaları için “Hodri meydan!” dedi ve AKP ile MHP’yi erken seçime davet etti.

MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

“Zırnık yok” dediği için gözaltına alınan Gülseven: Başımıza cühela takımı musallat olmuş, kurtulmadan gün yüzü yok!

Independent Türkçe yazarı Hakan Gülseven, Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini, ceza infaz kanununda yapılması beklenen düzenlemeyi ve gözaltına alınma sürecini gazeteci Çağdaş Gökbel’e değerlendirdi.

Davutoğlu’ndan ‘gizli af’ eleştirisi: Rüşvet alan çıkacak, gazeteci yatacak! Bunu kamu vicdanı kabul eder mi?

Ahmet Davutoğlu, "İlke yok, gizli af var. Devlete karşı suçlarda değil, rüşvet, çete, yolsuzluk suçları için tahliye var. Bu yasada zimmet, gasp, rüşvet, irtikap affediliyor" ifadelerini kullandı.

CHP’li Turan Aydoğan “majestelerinin yargısı” deyip Sedat Peker’in firarını hatırlatınca AKP’liler kudurdu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Meclis kürsüsünde infaz paketine yönelik eleştiriler dile getirince AKP sıralarından tepkiler yükseldi. Yargı'daki hukuksuzlukları vurgulamak için "majestelerinin yargısı" ifadesini kullanan Aydoğan'a AKP'liler müdahale etmeye çalıştı. 

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e çıktı

Türkiye’deki koronavirüs verilerine ilişkin son sayılar açıklandı.
208,674BeğenenlerBeğen
7,634TakipçilerTakip Et