5 Kürt partisinden ittifak kararı

Bugün Diyarbakır’da bir araya gelen Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan İslam Hareketi (Azadi Hareketi), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T) temsilcileri 24 Haziran’da yapılacak olan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmeye ve çalışmaya karar verdi.

Irak bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın haberine göre, toplantı sonrası yayımlanan “Kürdistan Seçim İttifakı’nı Halkımıza Müjdeliyoruz” başlıklı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan halkının, Kürt milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını savunan ve bu uğurda mücadele eden parti ve hareketler olarak, Kürdistan Seçim İttifakı için aşağıda belirtilen temel siyasal prensipleri kabul eden en geniş kesimlerle seçim ittifakı yapmak üzere çalışmalara başladığımızı halkımızla paylaşmak istiyoruz.”

Söz konusu 5 siyasi partinin ittifak ettiği maddeler şöyle:

“-Kürtlerin millet ve ülke olarak varlığını ve kendi ülkesinde kendini yönetme hakkını kabul etmek, milli sembol ve değerlere saygı duymak.

-Kürtçe’nin tüm lehçeleriyle her aşamada eğitim dili ve Türkçe’nin yanı sıra resmi dil olmasını kabul etmek.

-Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasaklara karşı olmak.

-Etnik azınlık, din ve mezheplerin milli ve inanç temelli haklarının tanınmasını kabul etmek.

-Pozitif ayrımcılık temelinde Kadın haklarını savunmak.

-Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak.

-Siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasından yana olmak.

-Siyasi partiler ve Seçim Yasasının, katılımcılığı ve demokratik işleyişi temel alan bir biçime kavuşturulmasını benimsemek.

-Başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden ‘Milletvekilliği Yemini’nin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunmak.

-Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere koyduğu tüm çekincelerin kaldırılmasını, sözleşmelerden doğan hakların hayata geçirilmesini benimsemek.

-Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın olduğu gibi, çekince koymadan kabul edilmesini ve uygulanmasını; Yerel yönetimlerin, mali özerklik dahil katılımcı, demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla idare edilmesini, toplumun mağdur kesimlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasını benimsemek.

-Seçimlere dair siyasal prensiplerimizin yaşama geçirilmesi ve yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması için siyasal, demokratik, sivil yol ve yöntemlerle mücadele etmeyi benimsemek.

-Kürdistani Seçim İttifakını, mutabık kaldığımız bu Siyasal Prensipleri kabul eden Kürdistan toplumunun en geniş siyasal ve toplumsal kesimleriyle genişletmek için çaba sarf edeceğiz.

-Kürdistani Seçim İttifakı olarak bu Siyasal Prensiplerimizi benimseyen Türkiye’deki en geniş kesimler ile seçim işbirliği için diyalog içinde olacağız.

-Halkımız için milli demokratik bir seçim alternatifi yaratmak üzere birlikte çalışmaya karar veren bizler mutabık kaldığımız bu siyasal prensiplere bağlılık bilinciyle, kendi dışımızdaki en geniş siyasal kesimlerle yapacağımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak durumu yeniden değerlendirerek seçimlere hangi şekilde katılacağımıza karar vereceğiz.”

Son Haberler