Mahkemeden Cebeci Stadyumu hakkında karar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Cebeci Stadyumu’nun yıkılmasına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada “yürütmeyi durdurma” kararı çıktı.

Ankara’da Cebeci Stadyumu’nun yıkımına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İstemin özetinde, “Davacı birlik tarafından, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Erzurum Mahallesi 6047 ada 11/12 parsellerde yer alan Cebeci Stadının yıkımına ilişkin işlem ile Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği yıkım ruhsatının; söz konusu alan imar planları ile Cebeci Stadı ve Millet Bahçesi ve Cami olarak planlandığı, bu imar planlarına karşı dava açıldığı ve davaların halen devam ederken yıkım kararı alındığı, Cebeci Stadyumu  o bölgenin kimliğini tanımlayan simge değeri olan bir yapı olduğu, sadece işlevi değil kentsel yaşamı ile olan ilişkisi ileri sürülerek, iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir” denildi.

Gereğinin görüşüldüğü belirtilen mahkeme kararı şöyle: “Uyuşmazlığın çözülebilmesi için davalı idareden:

1- Dava konusu işleme dayanak teşkil eden somut ve hukuki gerekçelerin davacının iddiaları da dikkate alınmak suretiyle yasal dayanaklarının birlikte açıklanmasının istenilmesine;

‘TELAFİSİ GÜÇ ZARAR’ UYARISI 

2- Dava konusu işlemin dayanağı diğer tüm bilgi ve belgenin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

Dava konusu işlemin, yıkıma ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına  cevap verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir:”

Kararı bir cümle ile değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “yıkımın ivedilikle durdurulması gerekir” dedi.

Son Haberler